חומרים נדרשים בעת הגשת מימון

שכיר :

 • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
 • תלושי משכורת – שישה חודשים אחרונים
 • דפי חשבון עו"ש – חצי שנה אחרונה
 • ריכוז יתרות (פירוט הלוואות / פיקדונות / חסכונות)
 • צילום כרטיס אשראי ע"ש הלקוח משני הצדדים

עצמאי

 • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
 • דפי חשבון עו"ש – חצי שנה אחרונה
 • ריכוז יתרות (פירוט הלוואות / פיקדונות / חסכונות)
 • דוחות מע"מ – חצי שנה אחרונה
 • דו"ח שומה אישית 2023/2022 אם יש כבר
 • דוח רווח והפסד לשנת 2022+2023
 • טופס 102
 • צילום כרטיס אשראי ע"ש הלקוח משני הצדדים

חברה בע"מ

 • צילום תעודת זהות של בעלי החברה + בעל הרכב
 • תעודת התאגדות + תזכיר ותקנון
 • אישור מורשה חתימה 
 • דוחות מע"מ – חצי שנה אחרונה
 • מאזן מבוקר 2023+2022
 • מאזן בוחן 2024+2023 מתחילת שנה
 • דפי חשבון עו"ש של החברה – חצי שנה אחרונה
 • ריכוז יתרות (פירוט הלוואות / פיקדונות / חסכונות)
 • צילום כרטיס אשראי ע"ש הלקוח משני הצדדים

במידה והרכב נרשם ע"ש פרטי יש לשלוח בנוסף גם:

 • דפי חשבון עו"ש של בעל הרכב – חצי שנה אחרונה + ריכוזי יתרות
 • אישור הכנסות אישיות מרואה חשבון לשנת 2024
 •  

צרו קשר

לשיחת ייעוץ חינם להגשת בקשה למימון

مستندات مطلوبه اثناء طلب قرض تمويل:

 • *موظف*

  * تصوير بطاقه الهويه والملحق

  * اوراق الدخل الشهري _اخر6 اشهر.

  * اوراق بالحساب الجاري - اخر 6 اشهر

  * مستند بنكي لوضع الحساب تفصيل القروض والمدخرات وغيره.

  * تصوير بطاقه ائتمان باسم مقدم المطلب من الجهتين

  *مستقل*

  * تصوير بطاقة الهوية والملحق.

  * اوراق الحساب ااجاري اخر 6اشهر

  *مستند مركز لوضع البنك تفصيل القروض وتلدخرات وغيره

  *تقارير الضريبه الاضافيه מע"מ اخر 6اشهر

  *تقرير שומה אישית 2020 ו 2021

  * تقرير ربح وخساره דוח רווח והפסד سنه 2021 ו 2022.

  * טופס 102 استماره 102

  تصوبر البطاقه الائتمانيه لصاحب الطلب من الجهتين.

  *شركه*

  * تصوير بطاقه الهويه لاصحاب الشركه ومالك السياره.

  * شهاده تسجيل الشركه תעודת התאגדות + תזכיר ותקנון

  * تصريح اصحاب حق التوقيع

  *تقارير الضريبه الاضافيه מע"מ _ اخر 6 شهور 

  * מאזן מבוקר 2020 

  *מאזן בוחן 2021+2022 منذ بدايه السنه

  *اوراق الحساب الجاري للشركه- اخر 6 اشهر

  *مستند مركز لوضع حساب البنك تفصيل القروض والدخرات وغيره

  * تصوير البطاقه الائتمانيه للزبون من الجهتين

  *اذا كانت السياره مسجله بشكل شخصي يجب ايضا ارسال:*

  * اوراق الحساب البنكيه لصاحب السياره اخر 6 شهور + ריכוזי יתרות تركيز الفائض 

  * تصريح بالمدذخلات الشخصيه من مدقق الحسابات لسنه ٢٠٢٠